1.Oblicz moc urządzenia do napięcia 230V, jeśli przepływa przez nią prąd o natężeniu 20A.
2.Silnik Elektryczny o mocy 200W pracował przez 3 minuty. Oblicz, jaką wykonał pracę.
3. Oblicz pracę jaką wykona silnik w czasie t=2s jeśli zasilany jest prądem o natężeniu 2A i napięciem u=230V
4.Spirala grzejna maszynki elektrycznej o mocy 800W ma dlugosc 2m. Czy moc maszynki spadnie(a jeżeli tak, to o ile?)jeżeli spiralę przetniemy w połowie i włączymy do sieci tylko odcinek spirali o długości 1m?

To tyle, wiem że mało pkt, ale proszę o obliczenia wszystkie!!

1

Odpowiedzi

2013-07-04T12:03:46+02:00

1.

dane:

U = 230 V

I = 20 A

szukane: 

P = ?

 

P = U * I

P = 230V * 20A

P = 4600 W

     1 kW = 1000 W

P = 4,6 kW

---------------

 

2.

dane:

P = 200 W

t = 3 min = 180 a

szukane:

W = ?

 

P = W/t   I*t

W = P * t

W = 200W * 180s

W = 36000 J = 36 kJ

----------------------------

 

3.

dane:

t = 2 s

I = 2 A

U = 230 V

szukane:

W = ?

 

W = U * I * t

W = 230V * 2A * 2s 

W = 920 J

--------------

 

3.

P₁ = 800 W

l₁ = 2 m

l₂ = l₁/2 = 1 m

szukane:

P₂ = ?

 

Opór elektryczny przewodnika jest wprost proporcjonalny do jego długości:

     R = ρ * l/s

gdzie:

R - opór 

l - długość przewodu

s - pole przekroju poprzecznego przewodu

ρ - opór właściwy zależny od rodzaju materiału i temperatury

 

R₁ = ρ * l₁/s

R₂ = ρ * l₂/s

 

R₁/R₂ = l₁/l₂ = 2m/1m

R₁/R₂ = 2

 

P = U²/R

P₁ = U²/R₁

P₂ = U²/R₂

 

P₂/P₁ = U²/R₂ : U²/R₁

P₂/P₁ = R₁/R₂ = 2

P₂/P₁ = 2

P₂ = 2P₁

P₂ = 2 * 800W

P₂ = 1600 W

------------------

Odp. Moc maszynki wzrośnie 2-krotnie.