Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T21:39:33+02:00
Press beginnings date back to the fourth century - was the first editor of the Chinese imperial court. Again, the press began to appear in the sixteenth and seventeenth century, an idea that quickly adopted throughout Europe. The first newspaper issued in Polish News were from Constantinople, and was the first Polish newspaper Merkuryusz Polish Ordynaryjny, released in 1661 in Krakow, and later in Warsaw. The first regular radio programs were awarded in 1920. Newsreels screened since 1927. Cable was born in Poland in 1937, but gained real popularity in the forties and fifties. In 1971, he appeared in a color television.


A po Polsku:


Początki prasy sięgają IV wieku – pierwszym wydawcą był chiński dwór cesarski. Ponownie prasę zaczęto wydawać w XVI/XVII w. Pomysł ten szybko przyjął się w całej Europie. Pierwszą gazetą wydawaną w języku polskim były Nowinki z Konstantynopola, a pierwszą polską gazetą był Merkuryusz Polski Ordynaryjny, wydany w 1661 roku w Krakowie, a później także w Warszawie. Pierwsze regularne programy radiowe nadane zostały w 1920 roku. Kroniki filmowe wyświetlano od 1927. Telewizja w Polsce narodziła się w 1937 roku, ale prawdziwą popularność zyskała w latach czterdziestych i pięćdziesiątych. W 1971 roku pojawiła się kolorowa telewizja.Mam nadzieję, że ty dostaniesz 5, a ja liczę na NAJ