Scharakteryzuj klimat indii, wykonując następujące polecenia.
a) podaj nazwę wiatrów okresowych charakterystycznych dla obszaru azji południowej i południowo-wschodniej.
........................................................
b) podaj przykłady pozytywnego i negatywnego wpływu tych wiatrów na gospodarkę indii.
Wpływ pozytywny :
............................
Wpływ negatywny:
...........................
2. Opisz przejawy hinduizmu w strukturze społecznej oraz gospodarce indii.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T19:11:11+02:00
A)monsuny
b)monsun letni
pozytywne- monsun letni jest suchy pozwala na uprawę ryżu, który jest podstawowym zbożem żywieniowym w Azji
negatywne- jednak może powodować podtopienia, powodzie, osuwiska
monsun zimowy
pozytywne
jest suchy ni powoduje powodzi
negatywne nie pozwala na uprawę ryżu sprawia że jest bardzo gorąco ludziom brakuje wody i jedzenia
7 4 7