UP BEAT I-GIMNAZJUM KL.I
ćw.2 str.46
Przekształć zdania ,wstawiając przysłówki częstotliwości w nawiasach we właściwe miejsca
1.I get up at ten o'clock.(never)
I never get up at ten o'clock.
2.My sister's late for school.(often)
.......................................
3.We watch TV.(hardly ever)
....................................
4.My parents have pizza for lunch.(sometimes)
.........................................
5.My bedroom's cold.(always)
...........................................
6.I eat breakfast.(hardly ever)
..........................................
7.My friends don't phone me.(often)
.........................................

2

Odpowiedzi

2010-04-14T18:53:14+02:00
1.I get up at ten o'clock.(never)
I never get up at ten o'clock.
2.My sister's late for school.(often)
My sister is often late for school.
3.We watch TV.(hardly ever)
We hardly ever watch TV
4.My parents have pizza for lunch.(sometimes)
My parents sometimes have pizza for lunch
5.My bedroom's cold.(always)
My bedroom's always cold.
6.I eat breakfast.(hardly ever)
I eat hardly ever breakfast
7.My friends don't phone me.(often)
My friends don't often phone me
4 4 4
2010-04-14T18:53:46+02:00
2. My sister is often late for school

3. We hardly ever watch TV.

4.Sometimes, my parents have pizza for lunch.

5.My bedroom is always cold.

6.I hardly ever eat breakfast.

7.My parents don't often phone me.
3 5 3