Odpowiedzi

2009-11-04T20:02:58+01:00
Liczba określająca ile razy masa jednego reprezentatywnego atomu danego pierwiastka chemicznego jest większa od masy 1/12 izotopu
24 3 24
2009-11-04T20:06:04+01:00
MAsa atomowa - średnia masa atomów danego pierwiastka, wynikająca z jego składu izotopowego, wyrażona w atomowych jednostkach masy.

Atomowa jednostka masy (u) to 1/12 masy atomu węgla ¹²C 1u≈1,66×10⁻²⁷kg.
28 4 28