Idąc ze szkoły byłeś świadkiem wypadku samochodowego. Opowiedz:
* gdzie wypadek miał miejsce, kiedy, kto był poszkodowany.
*jakie były prawdopodobne przyczyny wypadku, opisz, co widziałeś na miejscu wypadku (wrak pojazdu+ofiary)
*kto udzielił pomocy poszkodowanym i jak zakończyło się to zdarzenie, Jak reagowali przechodnie, jaka była Twoja reakcja.


Może być w formie rozmówki...

1

Odpowiedzi

2010-04-15T09:42:20+02:00
Gdy wracałam ze szkoły zobaczyłam wypadek samochodowy który miał miejsce przed moim domem przed 15,chyba nikt nie był poszkodowany ponieważ samochody jechały z niewielką prędkością. Samochód wyjeżdzający z parkingu nie zauważył innego jadącego z prawej strony. Gdy to zobaczyłam zadzwoniłam po karetkę,przyjechała po 10 minutach i opatrzyła kierowce samochodu który wyjeżdzał z garażu,okazało się że miał złamaną rękę. Po wszystkim kierowca potrzedł do mnie i podziękował że tak szybko wezwałam karetkę.


When I came back from school I saw a car accident that occurred in front of my house before 15, except no one was injured as cars were driving at low speed. The car leaving the parking lot noticed another rider on the right. When I saw it I called an ambulance arrived after 10 minutes and the car driver who, in reply to spend the garage, it turned out that he had a broken arm. After all, the driver potrzedł and thanked me for that so soon called to an ambulance.
6 3 6