Temat: Ostatnia elekcja i pierwszy rozbiór Polski.

1. Kto i w jakim celu najczęściej zawiązywał konfederacje?
2. Jakie były cele konfederatów barskich? Czy wszystkie z nich uważasz za słuszne?
3. Jakie były zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny I rozbioru Polski?

1

Odpowiedzi

2010-04-14T19:28:32+02:00
2. Konfederaci żądali ustąpienia Poniatowskiego z tronu oraz wycofania z Rzeczpospolitej pozostających tam wojsk rosyjskich.
Nie wszystkie z nich uważam za słuszne.
3. Przyczyny wewnętrzne: przywilej szlachecki jakim jest "Liberum veto" i inne przywileje szlacheckie

-Przez wolna elekcję tron polski przejmowali władcy z obcych krajów
-mała armia
Cieszę się jeżeli mogłam pomóc :)
2 5 2