Odpowiedzi

2010-04-14T18:53:20+02:00
Dekalog zdrowego stylu życia

1 WIEDZA O SAMYM SOBIE

Oznacza, najogólniej rzecz biorąc, konieczność zrozumienia wszystkich podstawowych zasad funkcjonowania organizmu w takim stopniu, aby człowiek umiał oceniać stan swego zdrowia, prawidłowo interpretować różne dolegliwości i co najważniejsze, aby posługując się tą wiedzą umiał uprawiać strategię zdrowego stylu życia, planować i realizować różne przedsięwzięcia wyprzedzające chorobę, nie dopuszczać do zachorowań, przewidywać, wybiegać myślą w przyszłość, nie tylko unikać choroby, ale wspomagać zdrowie.
Wiedza, a szczególnie ta, którą konfrontujemy z praktyką, daje nam poczucie siły i pewności siebie. Tak uzyskana pewność siebie, odnosząca się do ciała przenosi się w szerokim zakresie na psychikę, wzmacnia ją, podwyższa stresowy próg wrażliwości, człowiek po prostu "byle, czego się nie boi". Wiedza rozjaśnia ciemność i przegania strachy. Z siły i pewności siebie wyrasta spokój, gotowość do współdziałania, umiejętność zrozumienia problemów innych, skłonność do i kompromisów. Człowiek, który dużo ma, (bogactwo osobowości) chętnie część tego, co ma, odda innym.

2 UTRZYMANIE SIŁ OBRONNYCH ORGANIZMU W STAŁEJ GOTOWOŚCI

Jeżeli wiemy, jak funkcjonuje ciało i jego wszystkie narządy, to pozwala nam skutecznie przewidywać, planować, działać.
Utrzymywanie na wysokim poziomie bariery immunologicznej zależne jest od świadomie realizowanego modelu zdrowego stylu życia, w którym co najmniej cztery grupy działań mają duże znaczenie.
- Pierwsza, to niedopuszczanie do takich zachowań, które mają bezpośredni wpływ na obniżenie bariery immunologicznej (lekomania, palenie papierosów, alkohol, narkotyki).
- Druga, to realizowanie takich procedur, które wzmacniają nasze siły obronne. Są to m.in. właściwe odżywianie, systematyczna aktywność fizyczna, hartowanie ciała.
- Trzecia, to umiejętne postępowanie podczas różnych chorób i dolegliwości, by nie tylko nie spowodowały one niekorzystnych następstw, ale aby wykorzystać je dla wzmocnienia organizmu. Postępujemy tak, by pomóc, (ale nie zastępować) naszym siłom organicznym w pokonaniu choroby.
- Czwarta, to pogłębianie umiejętności wykorzystania naszych sił psychicznych. Chodzi tu m.in. o różne techniki autopsychoterapii. Ochrona i wzmacnianie naszych barier immunologicznych ma ogromne znaczenie dla człowieka zarówno w skali gatunku, jak i jednostki. Otóż w ciągu ostatnich zaledwie kilkunastu lat, rozprzestrzeniają się epidemie chorób cywilizacyjnych oraz liczne choroby banalne, które ze względu ma masowość i częstotliwość występowania pogarszają warunki życia całych populacji. Takim np. groźnym zjawiskiem są alergie.
2010-04-14T18:54:42+02:00
A healthy lifestyle is very important for our body. It gives us a better health and well-being. Healthy lifestyle is clearly exercises, exercise, taking care of a pretty silhouette. However, these days often fall into the extremes to extremes, and either allow ourselves to rapid weight gain, or punishes the diet. We can not give up eating. Yes, we can reduce them, but in a rational and well thought out, and not simply opt out of meals, because we want to lose weight. This behavior in a very short time, our body can lead to a state of exhaustion. We can very easily lead to anemia, because the lack of normal meals reduces the level of hemoglobin and hematocrit, and especially they are the basis for finding the disease. We must remember that a healthy lifestyle is a good nutrition. ;)