Patrząc na ten wiersz opisz człowieka renesansu
O to tekst
" Szczęśliwy człowiek renesansu "
Człowiek renesansowy. Określenie to oznacza w języku potocznym z grubsza takie cechy, jak bujność, żywotność, śmiałość intelektualną i obfitość talentów lub choćby zainteresowań w różńych dziedzinach sztruki i nauki, na podobieństwo ludzi okresu Odrodzenia, przede wszystkim włoskiego w XV i XVI wieku. [ ... ] Mówiąc o człowieku renesansu mamy na myśli całkie wyjątkow w historii typ ludzki tegp czasu. Cechy jego ogniskowały się * w dwóch zasadniczych punktach : śmiałości intelektualnej i moralnej. Umysł żywy, ostry, wszechstronny, gotów na przyjęcie wszelkich wrażeń i idei, czuły na piękno, spragniony sławy. Duch zuchwale indywidualistyczny, chcący rozwijać wszystkie swoje możliwości, dumny, gardzący pokorą chrześcijańską, słabością i nieśmiałością, rzucający wyzwanie konwencjom, moralności, papieżom, a nawet niekiedy Bogu. [ ... ] W sztuce nie był już rzemieślnikiem współpracującym z innymi anonimowo, jak w średniowieczu, ale był osobistością, artystą, podpisującym swe obrazy, a czasem nawet rzeźby, jak Michał Anioł, który wyrył swoje imię na [ posągu o nazwie - dopisek Redakcji ] Pieta z 1500 roku. Człowiek taki był uniwersalny, śmiały w zmysłach, zdecydowany w czynie. wymowny, biegły w sztuce, znający sie na literaturze i filozofii, równie swobodnie się czujący z kobietami w pałacu, jak z żołnierzami na biwaku.
[ ... ] Celem jego było pełne wyrażenie swojej osobowości. [...] Był jednak przy tym realistą i człowiekiem dobrze ułożonym.
[ ... ] Średniowiecze mówiło lub stwarzało pozory, ze mówi w życiu - nie . Renesans - całym sercem i duszą, z całej mocy wołał - tak !


Proszę o pomoc. :*

1

Odpowiedzi

2010-04-14T18:58:37+02:00
Człowiek renesansu to osoba zainteresowana wszystkimi dziedzinami dot. człowieka, oddala od siebie sprawy sacrum(z łac.święte); potrafi w pełni powiedzieć i pokazać, kim jest w świecie, jest zdecydowany, rozwija się w sztuce filozofii, malarstwie, rzeźbie, dobrze czuje się z żołnierzami na polu walki, ale też z kobietami w pałacach.
4 3 4