Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T21:06:56+02:00
Sahel (Afryka)
Obejmuje teren wzdłuż południowej Sahary i północne obrzeża
bardziej wilgotnego Sudanu.
-Przyczyny
*nadmierne wykorzystanie wody
*nadmierny rozrost stad, którego bezpośrednią przyczyną jest
eksplozja demograficzna, a co za tym idzie nadmierny wypas
zwierząt
*wypalanie sawanny (traw) i karczowanie pojedynczych drzew,
wynikające z zapotrzebowania na tereny rolnicze oraz z
zapotrzebowania na drewno
*porzucanie tradycyjnych technik uprawy na rzecz rolnictwa
towarowego
*duże wahania klimatu w wyniku których może znacznie spadać
wysokość rocznych opadów w czasie pory deszczowej
-Skutki
*pogłębiające się problemy z zaopatrzeniem w wodę
*ucieczka ludności do państw zasobniejszych np. w wodę
*zmniejsza się możliwość rozwoju tradycyjnych gałęzi
gospodarki takich jak rybołówstwo (wysychanie zbiorników
wodnych)
*pogarszający się poziom życia społeczeństwa ze względu na
niemożność rozwoju gospodarki