5.Podaj przykład surowca mineralnego, który występuje w postaci:
a) pokładów-
b) żył lub gniazd -
c) pułapek geologicznych-
d) wysadów (słupów)
3. Wymień najważniejszy surowiec mineralny, który stosuje się do produkcji :
a) tworzyw sztucznych
b) cementu
c) stali
d) puszek do napojów

1

Odpowiedzi

2010-04-14T19:01:16+02:00
Pokłady węgla kamiennego
żyła złota
pułapka geologiczna- gazy pomagmowe
słupy drewna