Rozłóż wyrażenia na czynniki, stosując wzory skróconego mnożenia

w nawiasie są potęgi

a) (5p+3q){2} -25
b) (2a+3b){2} - c{4}
c) (m-9n){2} - 9m[2}
d) a{2} - (x+y){2}
e)4- (2a-3b){2}
f)1-( b{2} + c{2} )[2]
g) (2x+3){2} - (x-1){2}
h) (2m-n){2} - (m+n)^2}
i) 4(a-b){2} - (a+b){2}

1

Odpowiedzi

2009-11-04T20:20:05+01:00
A)25q²-30q²-9q²-25
b)4a²-12ab-9b²-c⁴
c)m²+18mn-81n²-9m²
d)a²-x²-2xy-y²²
e)4-4a²+12ab-9b²
f) 1- b⁴+2b²c²+c⁴
g)4x²+12x+9-x²+2x-1
h)4m²-4mn+n²-m²-2mn-n²
i)4(a²-2ab+b²)-(a²+2ab+b²)=4a²-8ab+4b²-a²-2ab-b²
54 1 54