Odpowiedzi

2009-11-04T20:05:36+01:00
2009-11-04T20:05:54+01:00
2 Pi* r
gdzie:
1 Pi - w przyblizeniu 3.14
r - promień
4 3 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T20:23:51+01:00
Oblicz obwód koła
a) o promieniu r = 1 cm.
b) o średnicy d = 6 cm.
c) o średnicy równej przekątnej kwadratu o boku 1 cm.
W wyniku pozostaw liczbę π.
Rozwiązanie:
Obwód = 2πr i też obwód = πd, gdzie r jest promieniem, a d średnicą.
a) Obwód = 2·πr = 2·π·1 cm = 2π cm,
b) Obwód = πd = π·6 cm = 6π cm.
c) Długość przekątnej kwadratu wyraża się wzorem , gdzie a jest bokiem kwadratu, więc cm, zatem obwód równa się cm.
4 3 4