Odpowiedzi

2009-04-27T13:26:58+02:00
2009-04-27T13:27:37+02:00
X²-9x+8≤0
wyznaczam abc
a=1 b=-9 c=8

delta=b²-4ac
delta=(-9)² -4*1*8
delta=81-32
delta=49/√
delta=7

x1= b-delta/2*a
x1= -9-7/2*1
x1=-16/2
x1=-8

x2=b+delta/2a
x2=-9+7/2*1
x2=-2/2
x2=-1

2x²-4x-30<0
wyznaczam abc
a=2 b=-4 c=-30

delta=(-4)² -4*2*(-30)
delta= 16+240
delta=256/√
delta= 16

x1=-4-16/2*2
x1=-20/4
x1=-5

x2=-4+16/2*2
x2=-12/4
x2=-3