Przeczytaj zdania i wpisz literę P przy praedziwych lub literę F - przy fałszywych. W zdaniach fałszywych przekreśl błędne sformułowania i popraw je.
... W skład atomów pierwiastków wchodzą następujące cząstki podstawowe: protony, neutrony i elektrony.

... W skład jądra atomowego wchodzą protony i elektrony.

... Liczba atomowa (Z) określa liczbę elektronów równą liczbie neutronów w atomie, a liczba masowa (A) określa sumę protonów i neutronów.

... Proton porusza się w przestrzeni wokół jądra. Jego ładunek elektryczny wynosi +1 (jeden elementarny ładunek dodatni)

... Neutron jest elektrycznie obojętny, zaś elektron ma ładunek równy jednemu elementarnemu ładunkowi ujemnemu.

... Jądro atomu siarki zawiera 16 protonów, a wokół jądra krąży dwa razy więcej elektronów.

Z góry dzięki za pomoc i prosze o szybkość ,ponieważ zadanie jest na jutro ;( Dzieki ;):*

2

Odpowiedzi

2013-12-26T02:45:09+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
P --- W skład atomów pierwiastków wchodzą następujące cząstki podstawowe: protony, neutrony i elektrony.

F --- W skład jądra atomowego wchodzą protony i elektrony.
Zdanie poprawne --- W skład jądra atomowego wchodzą protony i neutrony.

F --- Liczba atomowa (Z) określa liczbę elektronów równą liczbie neutronów w atomie, a liczba masowa (A) określa sumę protonów i neutronów.
Zdanie poprawne --- Liczba atomowa (Z) określa liczbę elektronów równą liczbie protonów w jądrze, a liczba masowa (A) określa sumę protonów i neutronów.

F --- Proton porusza się w przestrzeni wokół jądra. Jego ładunek elektryczny wynosi +1 (jeden elementarny ładunek dodatni).
Zdanie poprawne --- Proton znajduje się w jądrze atomu. Jego ładunek elektryczny wynosi +1 (jeden elementarny ładunek dodatni).

P --- Neutron jest elektrycznie obojętny, zaś elektron ma ładunek równy jednemu elementarnemu ładunkowi ujemnemu.

F --- Jądro atomu siarki zawiera 16 protonów, a wokół jądra krąży dwa razy więcej elektronów.

Zdanie poprawne --- Jądro atomu siarki zawiera 16 protonów, a wokół jądra krąży tyle samo elektronów
.
60 4 60
2013-12-26T12:20:19+01:00
w sklad atomow pierwiastkow wchodza nastepujace czastki podstawowe: protony,neutrony i elektrony. P

w sklad jadra atomowego wchodza protony i elektrony. F (w skład jądra wchodzą protony i neutrony)

liczba atomowa (Z) okresla liczbe elektronow rowna liczbie neutronow a atomie, a liczba masowa (A) okresla sume protonow i elektronow. F (liczba atomowa określa liczbę elektronów równą liczbie protonów w aromie, a liczba masowa sumę protonów i elektronów)

proton porusza sie w przestrzeni wokol jadra. jego ladunek elektryczny wynosi +1 (jeden elementarny ladunek dodatni). F (elektron porusza się w przesttrzeni wokół jądra a jego ładunek to -1)

neutron jest elektrycznie obojetny, zas elektron ma ladunek rowny jednemu elementarnemu laduunkowi ujemnemu. P

jadro atomu siarki zawiera 16 protonow, a wokol jadra krazy dwa razy wiecej elektronow. F (krąży dokładnie tyle samo elektronów, czyli 16)

11 4 11