Odpowiedzi

2010-04-20T17:37:01+02:00
Z jakiej wysokości h spadła swobodnie na Ziemię stalowa kulka, jeśli jej ruch trwał 2 s. Przyjmij, że g = 10m/s kwadrat. Zastanów się, od czego nie zależy spadanie swobodne?

g = 10m/s ²
t=2s

h=gt²/2
h=10*2²/2
h=20 m

nie zależy od masy ciała
2 2 2