Zadanie.Aby zobrazować ilość energii wydzielonej w czasie eksplozji bomby jadrowej lub wodorowej,podaje się tzw.równoważnik TNT,czyli masę trotylu,którego eksplozja dałaby taka samą energię.Na przykład jeśli dla bomby podaje sie równoważnik TNT równy 1 kilotonie ,oznacza to,że energia wyzwolona w czasie jej wybuchu odpowiada energii wydzielonej przy wybuchu 1000 ton trotylu,czyli ok 4,2x10 do dwunastej J(DŻULA).Jedna z największych bomb wodorowych miała równoważnik TNT równy 58 megatonom.
a)Oblicz energię wydzieloną w czasie wybuchy tej bomby.
b)Oblicz ubytek masy bomby związany z ta energią.


Proszę o jak najszybsza odpowiedz:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T16:56:34+02:00
A) 4,2 x 10¹² J = 1kt TNT

58 Mt TNT = 58 000 kt TNT = 58 000 x 4,2 x 10¹² J = 2,436 x 10¹⁷ J

więc wydzieliła się energia 2,436 x 10¹⁷ J (czyli 243,6 PJ [petadżuli] )

b) ΔE = Δmc²
c² ≈ 9 * 10¹⁶ m²/s² - prędkość światła do kwadratu

2,436 * 10¹⁷ J = Δm * 9 * 10¹⁶ m²/s²
2,436 * 10¹⁷ = Δm (kg) * 9 * 10¹⁶
2,436 * 10¹⁷ / 10¹⁶ = 9Δm (kg)
24,36 = 9Δm (kg) | /9
Δm (kg) ≈ 2,7
Δm ≈ 2,7 kg

zatem ubytek masy wyniesie około 2,7 kg