Odpowiedzi

2009-11-04T20:43:44+01:00
A) (5x-2)(x+7)(4-⅓x)=0
5x=2 x=-7 lub x=4/3
x=2/5lub
b) 5=3x+5x⁴-3x³
3x+5x⁴-3x³-5=0
3x(1-x²)-5(x⁴-1)=0
3x(1-x²)+5(1-x²)²=0
(3x+5)(1-x²)³=0
x=3/5 x²=1
x=1 lub x=-1
c) x⁵-6x⁴=40x³
x⁵-6x⁴-40x³=0
x³(x²-6x-40)=0
x=0 lub Δ=36+160=196
√Δ=14
x1=6-14/2=-4
x2=6+14/2=10

d) x⁶-x⁴-2x²=0
x²(x⁴-x²-2)=0
x=0 lub t=x²
t²-t-2=0
Δ=1+8=9
√Δ=3
t1=1-3/2=-1
t2=1+3/2=2
x1²=-1
x1=-1 lub x1=1
x2²=2
x2=√2 lub x2=-√2


"x1" to małe 1 przy dużym x itd
słowo "lub" zastąp∨