Wojtek odmierzył beczkę w ogrodzie. Ma ona wysokość 12 dm i średnicę dna równą 7 dm. Z powodu trudności ze zmierzeniem średnicy w najszerszym miejscu Wojtek zmierzył obwód w najszerszym miejscu.Jest on równy 33 dm.Oblicz objętość beczki.
Przyjmij π=²²/₇.Potrzebuje to szybko!
:)

1

Odpowiedzi

2010-04-14T19:03:34+02:00
V=1/22π(2D²+d²)h

Obwód = 33dm
2πr = 33dm
πr = 33/2 dm
r = (33/2) : π = 33/2 * 7/22 = 21/4 dm = 5,25 dm

teraz podstawiamy do wzoru tą wartość

V = 1/7 ( 5,25² + 7²) 12 dm = 131,25 dm ³
Liczę na naJ;) Pozdrawiam;P
6 3 6