Mój dziadek nazywa się Stanisław Oleksak. Urodził się 8 maja 1926 w Nowej Wsi. Rodzice jego prowadzili gospodarstwo rolne. Gdy dzadek był w moim wieku nie było telewizji pralik lodówki ani ogrzewania centralnego. Ukończył szkołę gimnazjalną. Za dziadka czasów nie było dni wolnych. Dziadek lubi oglądać filmy wojenne i historyczne. Dziadek lubi muzykę ludową. przetłumacz na angielski !!

2

Odpowiedzi

2010-04-14T19:05:03+02:00
My grandfather called Stanisław Oleksak. He was born May 8, 1926 in Nowa Wieś. His parents ran a farm. When grandpa was my age, there was no television pralik refrigerator or central heating. Graduated from secondary school. For the time my grandfather was not holidays. Grandpa likes to watch war movies and history. My grandfather loved folk music.
2010-04-14T19:06:38+02:00
My grandfather called Stanislaw Olekšák. He was born May 8, 1926 in Nowa Wies. His parents ran a farm. When my grandfather was my age, there was no television pralik refrigerator or central heating. Graduated from secondary school. For the time my grandfather was not holidays. Grandpa likes to watch war movies and history. Grandpa likes folk music