W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają długość 4 i 7, a jeden z kątów ostrych ma miarę α. oblicz sinα*cosα

Liczby x-7, 8, x-1 są w podanej kolejności pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. oblicz x.

kąt α jest ostry a i sinα=5/7 ile wynosi cosα

Dany jest trapez prostokątny ABCD o podstawach AB i CD dłuzsze ramie ma długość 8√3 i kącie 30stopni. Oblicz pola trójkątów AOB i COD, gdzie O jest punktem przecięcia przekątnych trapezu. V= 12√3 +24

1

Odpowiedzi

2010-04-15T14:45:11+02:00
2. a1=x-7
a2=8
a3=x-1
a3-a2=a2-a1
x-1-8=8-(x-7)
x-9=15-x
2x=24
x=12