Z.1/
a)Ile ma każdy z boków jeżeli:
bok a= x
bok b= 2x
Obwód = 48 cm

b) bok a= y+1
bok b= y-1
obwód= 22 cm
c) Ile stopni ma każdy z kątów w trójkącie.
kąt α
kąt α
kąt 1/2 α
d) Oblicz podstawę i boki (trójkąt równoramienny).
podstawa - x
bok- 2x
bok- 2x

2

Odpowiedzi

2010-04-14T19:08:44+02:00

b) bok a= y+1
bok b= y-1
obwód= 22 cm

y+1+y+1+y-1+y-1=22
4y=22
y=5,5

c) Ile stopni ma każdy z kątów w trójkącie.
kąt α
kąt α
kąt 1/2 α

α+α+1/2α =180
2i1/2 α =180
α=72

Tyle umiałam. Myślę, że pomogłam, w d nie ma danych. Ile wynosi obwód?


2010-04-14T19:09:22+02:00
Pierwsze 2 to pewnie prostokąt... tak?
a)
Ob=2a+2b
Ob=2x+4x
Ob=6x
Ob=48
48=6x
x=8

b)
Ob=2a+2b
Ob=2(y+1)+2(y-1)
Ob=2y+2+2y-2
Ob=4y
Ob=22
Ob=5,5

c)
∑α=180°
∑α=α₁+α₂+α₃
∑α=2α+ ½α
180°=2α+ ½α
180°=2½α
α=72

d) Oblicz podstawę i boki (trójkąt równoramienny).
podstawa - x
bok- 2x
bok- 2x
obwód - 55m

Ob=5x
55=5x
x=11

podst.=11
bok=22

Licze na naj