Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T20:15:04+01:00
Imiesłowy przymiotnikowe:
-imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny - dla czasowników niedokonanych - końcówka "-ący"
-imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny - dla czasowników dokonanych - końcówka "-ny", "-ty"
-imiesłów przymiotnikowy przeszły czynny - nazywa cechy, które oznaczają wykonywanie czynności w przeszłości; tworzy się go za pomocą końcówki: "-ły"

Imiesłowy przysłówkowe:
-imiesłów przysłówkowy współczesny - dla czasowników niedokonanych końcówka "-ąc"
-imiesłów przysłówkowy uprzedni - dla czasowników dokonanych końcówki: "-wszy", "-łszy"

Nie z imiesłowami:
* Imiesłowy przymiotnikowe z "nie" piszemy łącznie
* Imiesłowy przysłówkowe z "nie" piszemy oddzielnie

3 2 3
2009-11-04T20:16:02+01:00
Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny - końcówki : "-ący"
tylko od czasowników niedokonanych
imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny - końcówki : "-ny", "-ty"
tylko od czasowników dokonanych
imiesłów przymiotnikowy przeszły czynny - końcówki : "-ły"
nazywa cechy, które oznaczają wykonywanie czynności w przeszłości

imiesłów przysłówkowy współczesny - końcówki : "-ąc",
tworzony od czasowników niedokonanych
imiesłów przysłówkowy uprzedni - końcówki : "-wszy", "-łszy"
tworzony od czasowników dokonanych.


odmieniają się przez przypadki,liczby,rodzaje - przymiotnikowe(przydawka,orzecznik w orzeczeniu imiennym)
przysłówkowe sie nie odmieniają! (pełnią funkcje okolicznika sposobu)
1 5 1
2009-11-04T20:16:49+01:00
Są imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe
Przymiotnikowe:
-cznne - końcówki -ąca, -ący, -ące
-bierne - końcówki -ny, -na, -ne
-ty, -ta, -te
Przysłówkowe:
-współczesne - końcówki -ąc np. szedł śpieając
-uprzednie - końcówki -łszy -wszy np. wyszedłszy, zamknął drzwi


Miałem to dzisiaj na lekcji
1 5 1