Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T19:08:20+02:00
1. Pokój buduję naśladując Jezusa Chrystusa w życiu codziennym.
Staram się być jak on i przestrzegać dwóch przykazań miłości.
Dzięki Bogu nasze życie domowe jest przyjemnością,a codzienne studiowanie Pisma Świętego przynosi nam dużo radości.

2. Duch Święty działa na nas z góry jego zadaniem jest okazywanie woli Boskiej oraz prowadzenie ludzi w świecie doczesnym, to dzięki niemu na Ziemi dzieja sie cuda. Tylko grzech przeciwko Duchowi Świetemu jest niewybaczalny.
2010-04-14T19:15:18+02:00
1. Nie jestem za przemocą, zachowuję się spokojnie wobec kolegów i koleżanek, nie rozpoczynam bujek, pomagam innym itp.


2. Duch Święty jest Trzecią Osobą Trójcy Świętej. Pismo św.nazywa Ducha Świętego pocieszycielem, Duchem prawdy, obietnicy.
Naszą wiarę zawdzięczamy Duchowi Świętemu . On objawia nam Boga i pozwala poznać Chrystusa. Wzbudza w nas wiarę i obdarza nowym życiem, czyli nas uświęca. Pan Jezus często mówił o Duchu św.Obiecał że na wierzących w Niego ześle Ducha Świętego, który zamieszka pośród nich, pouczając ich o wszystkim. Duch Święty zaświadczy o Jezusie i doprowadzi do Niego wierzących.