1.zapisz trzema różnymi sposobami reakcje otrzymywania octanu sodu.
2.zapisz reakcje otrzymywania maślanu etylu.
3.zapisz trzema roznymi sposobami reakcje otrzymywania mrowczanu magnezu
4.zapisz reakcje otrzymywania octanu metylu.
5.zapisz trzema róznymi sposobami reakcje otrzymywania maślanu potasu
6.zapisz reakcje otrzymywania mrówczanu propylu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T20:46:38+02:00

1)2Na+2CH3COOH->2CH3COONa+H2
Na2O+2CH3COOH->2CH3COONa+H2O
NaOH+CH3COOH->CH3COONa+H2O

2)C3H7COOH+C2H5OH->C3H7COOC2H5+H2O

3)Mg+2HCOOH->(HCOO)2Mg+H2
MgO+2HCOOH->(HCOO)2Mg+H2O
Mg(OH)2+2HCOOH->(HCOO)2Mg+2H2O

4)CH3COOH+CH3OH->CH3COOCH3+H2O

5)2K+2C3H7COOH->2C3H7COOK+H2
K2O+2C3H7COOH->2C3H7COOK+H2O
KOH+C3H7COOH->C3H7COOK+H2O

6)HCOOH+C3H7OH->HCOOC3H7+H2O