Odpowiedzi

2013-06-28T21:26:54+02:00

Oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 11,7 g NaCl w wodzie, jeśli otrzymano 80cm³ roztworu.

 

M_{NaCl} = 58,5\frac{g}{mol}\\ m = 11,7g\\ V = 80cm^{3} = 0,08dm^{3}\\ C_m =\ ?\\ -----------------------------\\ C_m = \frac{m}{M \cdot V}\\ C_m = \frac{11,7g}{58,5\frac{g}{mol} \cdot 0,08dm^{3}}=2,5\frac{mol}{dm^3}

 

Odp.: Stężenie molowe roztworu wynosi 2,5mol/dm³.

 

 

 

Oblicz stężenie molowe 98 % roztworu kwasu siarkowego(VI) o gęstości 1,48 g/cm³.

 

C_p = 98\%\\ d = 1,48\frac{g}{cm^3} = 1480\frac{g}{dm^{3}}\\ M_{H_2SO_4} = 98\frac{g}{mol}\\ C_m =\ ?\\ -----------------------------\\ C_m = \frac{C_p \cdot d}{M \cdot 100\%}\\ C_m = \frac{98\% \cdot 1480\frac{g}{dm^3}}{98\frac{g}{mol} \cdot 100\%} = 14,8\frac{mol}{dm^{3}}

 

Odp.: Stężenie molowe roztworu wynosi 14,8mol/dm³.