Podstawą graniastosłupa prostego jest prostokąt o wymiarach 8 cm i 6 cm. Objętość tego graniastosłupa jest równa 720 cm³ . Oblicz jego wysokość i pole powierzchni całkowitej.


R o z w i ą z a n i e

dam najj
z góry dziaa :P


pisać

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T19:17:38+02:00
Pp = 8cm*6cm
V = 720cm³
H = V:Pp
H = 720cm³:48cm = 15cm
Pc = 2Pp + Pb
Pc = 2*48cm+2*(15cm*6cm)+2*(15cm*8cm) = 96cm² + 180cm² + 240cm² = 516cm²
6 5 6
2010-04-14T19:17:42+02:00
V=a x b x h
V=720 cm3
a=8 cm
b=6 cm
h=?
720 cm3= 8cm x 6 cm x h
720= 48 x h /÷48
h= 15 (cm)

Pc= 2 x 8cm x 6cm + 2 x 8cm x 15cm + 2 x 6cm x 15cm= 96 cm2 + 240cm2 + 180cm2= 516cm2
Odp. Wysokość jest równa 15 cm, a pole powierzchni całkowitej 516 cm2
2 5 2