W roku 2005 podatki od dochodów osobistych obywateli płacono według następującej tabeli

Progi Dochód Podatek wynosi
1 poniżej 37024 zł 19% dochodu = 530,08zł

2 od 37024zł 6504,48 zł + 30%
do 74048 nadwyżki ponad 37024zł

3 powyżej 74048 17611,68zł +40%
nadwyżki ponad 74048zł

oblicz wysokości podatków osób, których dochody wyniosły" a) 12355,36zł b) 47811,68zł c) 98989,88zł

potrzebuję na jutro prosze o podanie wszystkich obliczeń
w załączniku jest ta tabela

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T02:16:32+02:00
A) zalicza się do 1gr. zatem 12355,36*0,19=2347,52
2347,52-530,08=22 942,44 zł podatku

b) zalicza się do 2gr. nadwyżka wyniesie 47811,68-37024=10787,68
od tego podatek 30% czyli 10787*0,3=3236,3
zatem do zapłaty będzie 6504,48+3236,3=9740,78 zł

c) zalicza się do 3gr, nadwyżka wyniesie 98989,88-74048=24941,88 z tego podatek 40% czyli 24941,88*0,4=9976,75; do zapłaty 17611,68+9976,75=27588,18 zł
12 3 12