Wodę wykorzystuje się w wodnych elektrowniach szczytowo-pompowych. Zgromadzona w wysoko
połozonych zbiornikach woda spływa i napędza turbiny i prądnice, które wytwarzają energię elektryczną.
Na jakiej wysokości nad ziemią musiałaby znajdować się woda, aby jej energia potencjalna była równa
energii potrzebnej do jej zagotowania. Przyjmij, ze temperatura wody wynosi 20°C, a ciepło właściwe
to 4200 J/kg× K

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T16:13:43+02:00
D:
Cwł=4200J/Kg*K
t₁=20°C
t₂=100°C

Δt=80°C
Q=Epc
Cwł*m*Δt=m*g*h /:(m*g)
Cwł*m*Δt/m*g = h(masa się skraca)
Cwł*Δt/g = h
4200J/Kg*K * 80°C / 10N/Kg = h
h=33600m

Odp.: Woda musiałaby się znajdować na wysokości 33600metrów.