Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T22:16:05+02:00
Stowarzyszenie- posiada osobowośc prawna, może je założyć conajmniej 15 osób, które uchwalą statut i wybiorą komitet założycielski. Rejestracji stowarzyszenia dokonuje sąd wojewódzki. Może on jednak odmówić zarejestrowania jeśli nie spełnia ono warunków przewidzianych w ustawie. Do stowarzyszenia mogą należeć małoletni poniżej 16 roku życia( za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów). Uproszczoną formą jest stowarzyszenie zwykłe, nie posiadające osobowości prawnej, mogą je założyć 3 osoby, nie może jednak ono prowadzić działalnosci gospodarczej. Wolnośc tworzenia i działania stowarzyszeń to jedno z podstawowych praw i wolności obywatelskich.