Odpowiedzi

2010-04-14T19:12:20+02:00
Amorficzne substancje mineralne zwane inaczej mineraloidami nie mają żadnej struktury krystalicznej. Struktura ta albo nigdy nie była w nich obecna albo została zniszczona np. przez promieniowanie jonizujące zawartych w ich składzie pierwiastków promieniotwórczych (uran i tor) i nie może zostać przywrócona np. przez wygrzewanie minerału. Obecnie znamy kilkadziesiąt bezpostaciowych minerałów (pogrubione) i substancji mineralnych (zwykłe). W przyrodzie występują one jednak bardzo rzadko. Są to m. in.:

Allofan, Bursztyn, Bieliankinit, Boldyrevit, Bolivaryt, Cadwaladeryt, Delvauxyt, Evansyt, Ferrisymplesyt, Georgeit, Gerasimovskit, Ilsemannit, Jeromit, Jordisit, Lechatelieryt, Manganbieliankinit, Metastibnit, Meymacyt, Moluranit, Neotocyt, Opal, Pitticyt, Rauvit, Rosieresyt, Rowlandit-(Y), Santabarbarait, Spadait, Sturtyt, Thorosteenstrupin, Umbozeryt, Yukonit, Zirconolit.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T19:15:40+02:00
Amorficzne substancje mineralne zwane inaczej mineraloidami nie mają żadnej struktury krystalicznej. Struktura ta albo nigdy nie była w nich obecna albo została zniszczona np. przez promieniowanie jonizujące zawartych w ich składzie pierwiastków promieniotwórczych (uran i tor) i nie może zostać przywrócona np. przez wygrzewanie minerału. Obecnie znamy kilkadziesiąt bezpostaciowych minerałów (pogrubione) i substancji mineralnych (zwykłe). W przyrodzie występują one jednak bardzo rzadko