1.a) Oblicz pole przekroju osiowego stożka otrzymanego w wyniku obrotu trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 6 cm i 9 cm wokół dłuższej przyprostokątnej.
b) Przekrój osiowy stożka to trójkąt równoboczny o polu 9√3 cm². Oblicz wysokość, promień podstawy i tworzącą stożka.

2. Miara kąta rozwarcia stożka wynosi 90 stopni. Wysokość stożka ma 10 cm. Oblicz długość promienia podstawy i długość tworzącej tego stożka.

1

Odpowiedzi

2010-04-14T19:37:08+02:00
1.b) P=9√3 cm²
9√3=a²√3 pod kreską 4 /*4
36√3=a²√3 /:√3
36=a²
a=√36
a=6

r=1/2a
r=3

z własności kątów 30,60,90 stopni
r=x=3
h=x√2=3√2
l=2x=2*3=6