Oblicz współczynnik załamania światła barwy czerwonej przy przechodzeniu z próżni do szkła flintowego, jeżeli prędkość rozchodzenia się światła czerwonego w szkle flintowym wynosi 187136 km/s

zad 2

Oblicz prędkość rozchodzenia się światła zielonego w alkoholu etylowym, jeżeli współczynnik załamania światła barwy zielonej w alkoholu wynosi 1, 3647

1

Odpowiedzi

2010-04-14T19:32:50+02:00
N=v₁/v₂
n=współczynnik załamania światła
v₁=prędkość światła przed wpadnięciem do alkoholu
v₂=prędkość światła po załamaniu

n=1,3647
v₁=299 792 458 m/s
v₂=?

n=v₁/v₂ /:v₁
v₂=n/v₁
v₂=1,3647/299792458
v₂=4,5522

Odp. Po załamaniu światło rozchodzi się w alkoholu etylowym z szybkością 4,5522 m/sZjawisko załamania światła polega na skokowej zmianie kierunku biegu
promienia świetlnego przy przejściu przez granicę dwu przezroczystych ośrodków
optycznych.
---Przy przejściu do ośrodka optycznie gęstszego - załamanie ku normalnej
padania, a do rzadszego - od normalnej.
---Złudzenie, że przedmioty leżące na dnie zbiorników wodnych leżą płycej oraz
w nieco innym kierunku niz w rzeczywistości, zastosowania soczewek i pryzmatów.1 5 1