1. Szczątki roślin i zwierząt ulegają w glebie rozkładowi na proste związki mineralne. Aby ten rozkład był możliwy, potrzeby jest tlen, ponieważ:
a) mikroorganizmy produkujące rozkład potrzebują go do oddychania
b) jest on produktem fotosyntezy
c) powoduje zwęglenie resztek organicznych
d) jest on składnikiem wody.

2. Podaj dwie cechy charakterystyczne roślin owadopylnych.

3. Określ rolę ATP podczas skurczu mięśni w trakcie biegu.

1

Odpowiedzi

2010-04-14T20:10:55+02:00
2,np. miodniki wabiące owady swą wydzieliną
barwny okwiat - też wabi owady
miodniki mogą być umieszczone nisko, zmuszając owada o otarcie się o pylniki
Kwiat moze też przybierać specyficzny wygląd wabiąc.