Biologiczne podstawy życia społecznego ludzi . J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970, s. 25-25

Przeczytaj tekst i odpowiedz na 3 pytania :)

Do biologicznych podstaw życia społecznego zaliczamy: cechy organizmu ludzkiego, cechy zachodzących w nim procesów fizjologicznych, mechanizm dziedzieczenia cech, popędy, skłonności i potrzeby wynikające z cech organizmu i procesów fizjologicznych. Człowiek, aby zyć, musi zaspokoić swoje potrzeby wynikające z dziedzicznej konstytucji organizmu, musi zaspokajać popędy głodu, pragnienia, płci itd. Powstaje zatem pytanie, jakie cechy organizmu, jakie jego procesy życiowe i jakie potrzeby wywierają wpływ na życie społeczne?
Wymienimy następujące cechy dziedziczne organizmu ludzkiego, które wywierają wpływ na zycie społeczne:
a) wyprostowaną postawę jako cechę anatomiczną, która pozwala człowiekowi lepiej ogarnąć wzrokiem otoczenie, uwalnia przednie kończyny nawet w czasie poruszania się i pozwala je lepiej wykorzystywać do pracy niż mogą to uczynić czworonogi,
b) Chwytliwe ręce z ruchomymi palcami i przeciwstawnym kciukiem, pozwalające na wykonywanie skomplikowanychi delikatnych czynności
c) wzrok skierowany naprzód, a nie na boki, umozliwiający widzenie trójwymiarowe i lepszeorganizowanie przestrzeni
d) wielki mózg i złożony system nerwowy umożliwiający wysoki rozwój zycia psychicznego i rozwój intelektu
e) złożony mechanizmgłosowy, struktura krtani i warg pozwalająca na rozwój mowy, tj. na wydawanie zróżnicowanej ilości dźwięków
f) długa zależnośćdzieci bez rodzców, a więc długi okres opieki dorosłych, wolne tempo wzrostu i dojrzewania bilogicznego, a zatem długi okres uczenia się i socjalizacji,
g) plastyczność wrodzonych popędów i potrzeb, brak stałych mechanizmów instynktownych takich, jakie występują u innych gatunków, możliwość przystosowania potrzeb do środków ich zaspokajania - wszystko to pozwala na rozwinięcie złożonych wzorów postępowania i przystosowanie się do zróżnicowanych środowisk
h)trwałość popędu seksualnego wpływająca na formy rodziny i na szereg innych zjawisk społecznych

1. Na podstawie fragmentu pracy Jana Szczepańskiego wymień bilogiczne podstawy życia społecznego.
2. Określ, jaki wpływ na życie społeczne mają cechy anatomiczne człowieka.
3. Podaj, jaki wpływ na życie społeczne mają pozostałe czynniki bilogiczne.

Czekam dajjee naaajjj !! :)))))))))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-16T20:50:54+02:00
1.-cechy organizmu ludzkiego
-cechy zachodzących w nim procesów fizjologicznych
-mechanizm dziedziczenia cech
-popędy, skłonności odruchy, potrzeby
-

2.-człowiek może ogarnąc wzrokiem otoczenie
-może wykorzystać kończyny górne do pracy (tj. ręce)
-wykonywanie skomplikowanych czynności
-wzrok umożliwia lepsze organizowanie przestrzeni i trójwymiarowe patrzenie
-rozwój zycia psychicznego i intelektu
-rozwój mowy, wydawanie dzwiekow

Cechy anatomiczne człowieka maja ogromny wpływ na jego życie społeczne. Dzieki odpowiedniej budowie ciała, człowiek rozwija się, nabywa podstawowe umiejętnosci takie jak mowienie, chodzenie, myślenie. Człowiek z natury jest istotą społeczna a prawidłowy rozwój i anatomia, ułatwiaja mu zycie i kontakty w społeczeństwie.

3. Pozostałe czynniki biologiczne również maja ogromny wpływ. Podstawowe procesy fizjilogiczne warunkuja nasze istnienie. Dzięki nim człowiek odczuwa głód, pragnienie, potrzebe wydalania.
Mechanizm dziedziczenia cech warunkuje nasz wyglad i zachowanie. Dziedzicząc po biologicznych rodzicach w pewnym sensie jesteśmy do nich podobni.
Najważniejsze są jednak popedy, odruchy i potrzeby. To tak naprawde określa nasze zycie społeczne. Człowiek musi zaspokojać swoje potrzeby, także seksualne, fizyczne czy psychiczne.
1 5 1