1.Kąt wzniesienia baszty,zmierzony w odległości 80m od jej podstawy,ma miarę 48 stopni.Jaką wysokość ma baszta?

2.Janek stoi na stromym brzegu jeziora,16m nad jego poziomem.Zauważył,że po jeziorze płynie łódź,której kąt depresji ma miarę 21 stopni.W jakiej odległości od brzegu znajduje się łódź?

Trzeba tu wykorzystać funkcje trygonometryczne.

1

Odpowiedzi

2009-11-05T08:56:22+01:00
Zad1.


X/80m = tg 48⁰

x= 80m * tg 48⁰ = 80m* 1,1106 = 88,848m


zad2.

16m/x = 21⁰
x = 16m : tg 21⁰ = 16m : 0,3839 ≈ 41,68 m
12 4 12