2 zadania z matmy
Pensja Marty, jako agenta ubezpieczeniowego wynosi 1650 zł. Za każdą ubezpieczoną osobie Marta otrzymuje dodatkowo 45zł. Ile osób miesięcznie musi ubezpieczyć Marta, żeby otrzymać wypłate 2865 zł

Oblicz miary kątów statystycznych w roku 1993 na świecie było w przybliżeniu 1784 mln chrześcijan, co stanowiło 33,1% ogółu ludzi.
Ile ludzi było na świecie w roku 1993 roku?

Prosze o wykonanie zadania sposobem równań

1

Odpowiedzi

2010-04-14T19:28:12+02:00
Zad. 1
x - liczba osób, które Marta musi ubezpieczyć.
1650 zł - podstawowa pensja Marty
2865 zł - pożądana przez Martę pensja
45 zł - bonus za każdego ubezpieczonego
2865 = 1650 + 45x
45x = 1215
x = 27

Odp. Aby otrzymać pożądaną pensję, Marta musi ubezpieczyć 27 ludzi.

Zad.2
x - liczba ludzi na świecie w 1993 roku.
1784 * 10⁶ = 331/1000 * x
x = 1784 000 000 000/331 ≈ 5 389 728 097 ≈ 5,4 mld
1 5 1