Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T19:36:10+02:00
Działać w imieniu prawa- to znaczy mieć pozwolenie od odpowiednich organów państwowych, działać z ich ramienia;

być ponad prawem- osoba która uchyla się od odpowiedzialności, jest nie do złapania, człowiek którego nie obowiązują konkretne zakazy nakazy;

dochodzić swoich praw- walczyć o swoje prawa, które zostały nam odebrane,złamane, najczęściej na drodze sądowej;

dopominać się o swoje prawa- przypominać o swoich prawach, które zostały zapomniane;

rościć sobie do czegoś prawo-zabiegać o swoje sprawy zgodnie z prawem;

być wyjętym spod prawa- być poszukiwanym przez wymiar sprawiedliwości, złamać kodeks karny;

zrównać w prawie- wyrównać wszystkich do jednego poziomu, nikt nie jest wyższy czy niższy względem prawa;

zrzec się swoich praw- pozbawić się samemu jakiegoś prawa które nam przysługuje (np: prawa rodzicielskie)

2 5 2