Odpowiedzi

2009-11-04T22:24:08+01:00
2.
Pierwsza prędkość kosmiczna:
v = √GM/R i wynosi dla Ziemi v = 7,9km/s.
Mw = 0,8 Mz i Rw = 0,95 Rz;
vw = √GMw/Rw = √0,8GMz/0,95Rz = 0,91vz
Zatem vw = 0,91×7,9 km/s = 7,24 km/s
1 1 1