Odys

Staff Leopold

Niech cię nie niepokoją
Cierpienia twe i błędy.
Wszędy są drogi proste
Lecz i manowce wszędy.

O to chodzi jedynie,
By naprzód wciąż iść śmiało,
Bo zawsze się dochodzi
Gdzie indziej, niż się chciało.

Zostanie kamień z napisem:
Tu leży taki i taki.
Każdy z nas jest Odysem,
Co wraca do swej Itaki.

Napisz budowę wiersza i sirotki stylistyczne

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-04-15T07:46:20+02:00
Budowa wiersza L.Staffa pt.,,Odys,,
Wiersz ma bardzo regularną budowę stroficzną.Trzy strofy składają sie z czterech wersów każda.Wersy liczą po siedem sylab.Rymują się ze sobą drugi i czwarty wers każdej strofy.To właśnie ta regularność buduje rytm utworu.
21 3 21