Wypisz i nazwij środki artystyczne z cytatami z trenu XIV Jana Kochanowskiego. Klasa 3 gim.

Gdzie te wrota nieszczęsne, którymi przed laty
Puszczał się w ziemię Orfeus szukając swej straty?
Żebych ja też tąż ścieżką swej namilszej córy
Poszedł szukać i on bród mógł przebyć, przez który
Srogi jakiś przewoźnik wozi blade cienie
I w lasy niewesołe cyprysowe żenie.
A ty mię nie zostawaj, wdzięczna lutni moja,
Ale ze mną pospołu pódź aż do pokoja
Surowego Plutona! Owa go to łzami,
To tymi żałosnymi zmiękczywa pieśniami,
Że mi moję namilszą dziewkę jeszcze wróci,
A ten nieuśmierzony we mnie żal ukróci.
Zginąć ci mu nie może, tuć się wszytkim zostać,
Niech się tylko niedoszłej jagodzie da dostać.
Gdzie by też tak kamienne ten bóg serce nosił,
Żeby tam smutny człowiek już nic nie uprosił!
Cóż temu rzec? Więc tamże już za jedną drogą
Zostać, a z duszą za raz zewlec troskę srogą.

1

Odpowiedzi

2009-11-04T20:33:06+01:00
Metafory: "blade cienie"
Epitety: "niedoszłej jagodzie", "najmilszą dziewkę", "cyprysowe żenie"
Pytanie retoryczne: "Gdzie te wrota nieszczęsne, którymi przed laty
Puszczał się w ziemię Orfeus szukając swej straty? "
Apostrofa:
A ty mię nie zostawaj, wdzięczna lutni moja,
Ale ze mną pospołu pódź aż do pokoja
Surowego Plutona!

Przerzutnie:
Ale ze mną pospołu pódź aż do pokoja
Surowego Plutona!

Żebych ja też tąż ścieżką swej namilszej córy
Poszedł szukać i on bród mógł przebyć

Archaizmy: "mię" "pódź aż do pokoja"

chyba tyle.