Wykonaj diałania:
a)3x+4x=
b)5a+5a=
c)8y-3y=
d)10a-a=
e)5x+(-7x)=
f)2a-6a=
g)-3b-4b=
h)3x+2x+7x=
i)9y+6y-2y=
j)5x-4x+2x=
k)4a-3/2a-5/2a=
l)4w-6w-w=
m)-z+8z-5z=
n)-2/5c-c+3/5c=

5) Zapisz krócej(licz sprytnie):

a) -17-15x-13x-10x+10x+13x+15x+17x=
b) -10x-8x-6x-2x+2x+4x+6x+8x=
c) -123x+55x-39x+23x-155x+239x=
d) 439x-427x+369x-357x+229x-217x=

DAJE NAJ I WSZYSTKO:)))):***********

3

Odpowiedzi

2010-04-14T19:30:16+02:00
A)3x+4x=7x
b)5a+5a=10a
c)8y-3y=5y
d)10a-a=9a
e)5x+(-7x)=-2x
f)2a-6a=-2a
g)-3b-4b=-7b
h)3x+2x+7x=12x
i)9y+6y-2y=13y
j)5x-4x+2x=3x
k)4a-3/2a-5/2a=0
l)4w-6w-w=-3w
m)-z+8z-5z=2z
n)-2/5c-c+3/5c=-1\5c
a) -17-15x-13x-10x+10x+13x+15x+17x=-17+17x
b) -10x-8x-6x-2x+2x+4x+6x+8x=-6x
c) -123x+55x-39x+23x-155x+239x=0
d) 439x-427x+369x-357x+229x-217x=36x
2010-04-14T19:33:20+02:00
Działania:
a)3x+4x=7x
b)5a+5a=10a
c)8y-3y=5y
d)10a-a=9a
e)5x+(-7x)=(-2x)
f)2a-6a=(-4a)
g)-3b-4b=(-b)
h)3x+2x+7x=12x
i)9y+6y-2y=13y
j)5x-4x+2x= 3x
k)4a-3/2a-5/2a=0
l)4w-6w-w=(-3w)
m)-z+8z-5z=2z
n)-2/5c-c+3/5c=1/5c


a) -17-15x-13x-10x+10x+13x+15x+17x=-17+17x
b) -10x-8x-6x-2x+2x+4x+6x+8x=-6x
c) -123x+55x-39x+23x-155x+239x=0
d) 439x-427x+369x-357x+229x-217x=36x

2010-04-14T19:33:23+02:00
=7x
=10a
=5y
=9a
=-2
=-4
=-7b
=12x
=13y
=-3
=2

-17-7x
-6