Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T20:29:54+02:00
Obliczam współrzędne wektora AB
AB = [10 + 2;0 - 6] = [12;-6]

Niech S - środek odcinka AB.
Wówczas S = (8/2 ; 6/2)
S = (4;3)

Szukam prostej prostopadłej do wektora AB, która przechodzi przez punkt S.

Wzór ogólny prostej to
Ax + By + C = 0
Wstawiam współrzędne punktu i wektora:

12 * 4 + (-6) * 3 + C = 0
C = 18 - 48
C = -30

Tak wiec szukane równanie to
12x - 6y - 30 = 0
2x - y - 5 = 0

Proszę :)
17 3 17