Odpowiedzi

2010-04-14T19:28:59+02:00
Okrytonasienne to rośliny kwiatowe, u których zalążki (a więc i nasiona) tworzą się wewnątrz zalążni (nie zaś na powierzchni łusek nasiennych, jak ma to miejsce w przypadku nagonasiennych) i są okryte owocolistkami, z których powstają owoce. Zalążki są ukryte w słupku (żeński organ rozrodczy) powstającym przez zrośnięcie owocolistków. Oprócz słupków w kwiatach występują także męskie organy rozrodcze, czyli produkujące pyłek pręciki. W związku z tym kwiaty okrytonasiennych mogą być jednopłciowe - męskie lub żeńskie, tj. posiadać tylko słupki lub tylko pręciki, albo obupłciowe, czyli posiadające zarówko słupki, jak i pręciki (oprócz tego mogą jeszcze, choć rzadko, występować tzw. kwiaty płonne, nie posiadające ani słupków, ani pręcików). Warto dodać, że obupłciowość jest cechą występującą tylko u roślin okrytozalążkowych. Aby doszło do zapłodnienia, najpierw musi nastąpić tzw. zapylenie polegające na dostarczeniu męskiego pyłku na znamię żeńskiego słupka. Roznoszenie pyłku może się odbywać tak jak u roślin nagonasiennych, czyli poprzez wiatr, ale też drugą metodą, tj. z wykorzystaniem owadów (rzadziej także ptaków). Mówimy w związku z tym o kwiatach wiatro- bądź owadopylnych. Kwiaty owadopylne są zazwyczaj stosunkowo duże i posiadają efektownie ubarwione płatki korony, są też często pachnące i nektarodajne. Wszystko to oczywiście po to, aby jak najskuteczniej wabić owady. Kiedy już pyłek osiądzie na znamieniu słupka, dochodzi do zapłodnienia. W jego wyniku powstaje zalążek rośliny umieszczony w nasieniu, a owocolistki słupka (czasem też inne części kwiatu - np. dno kwiatowe jak u jabłoni i grusz) powiększają się tworząc owoc. Tworzenie owoców jest cechą występującą tylko u roślin okrytozalążkowych, dlatego bywają one też określane mianem roślin owocowych. Owoc jest jednym z najnowszych "wynalazków" świata roślin. Jego główną rolą, obok ochrony nasion, jest umożliwienie bardziej skutecznego i szybszego rozprzestrzeniania się roślin poprzez wykorzystanie zwierząt jako środka transportu nasion. Owoce zwabiają zwierzęta, które je zjadają, a następnie wydalają nasiona w innym miejscu. Jak widać, rośliny mogą wykorzystywać zwierzęta nie tylko przy akcie zapłodnienia, ale także do roznoszenia nasion powstałych w jego efekcie. Nie wszystkie jednak owoce stanowią pokarm dla zwierząt. Niektóre rośliny (np. topole, wierzby, jesiony itp.) wytwarzają bardzo drobne i niepozorne, często też zdrewniałe owoce, zupełnie nieatrakcyjne z punktu widzenia zwierząt. Owoce tego typu posiadają jednak zwykle jakiś rodzaj aparatu lotnego (torebki zaopatrzone w puch, skrzydlaki itp.), dzięki któremu są roznoszone na znaczne odległości przez wiatr. Tak więc podobnie jak przy zapylaniu, także i w przypadku przenoszenia nasion rozróżniamy dwa główne mechanizmy transportu: wiatr i zwierzęta.
2 3 2
2010-04-14T19:29:52+02:00
2010-04-14T19:30:17+02:00
Męski organ rozrodczy rośliny okrytonasiennej to pręcik.
3 4 3