Zadanie1.
Rowerzysta jedzie z prędkością 10m/s a motocyklista z przędkoscią 108km/h. Z jaką przedkością poruszają się względem siebie jeżeli:
a) jadą w tą samą strone
b) jadą w przeciwne strony

Zadanie2.
Piotrek wracając do domu ze szkoły naliczył 1200 kroków w ciągu 10min a długość 1 kroku wynosiła 60cm.
Oblicz.
a) drogę piotra do szkoły
b) średnią wartość przedkości

PS. Pilne musze mieć to na dzisiaj.

3

Odpowiedzi

2009-11-04T20:29:55+01:00
zad1
a) 108km/h= 30 m/s
30 m/s +10 m/s = 40m/s

b)30 m/s - 10 m/s =20 m/s

zad2

a) 1200*60 =72000cm= 720 metrów
10 min= 60*10=600s

b)Vśr=Sc :Tc
Vśr=720m:600s=1 i jedna piąta

P.S: Co do pierwszego to pewna nie jestem ale drugi na pewno jest ok.
3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T20:30:48+01:00
Zadanie1.
a) 10m/s= 600m/min=36000m/h=36km/h 108km/h+36km/h=144km/h
b) 108km/h-36km/h=72km\h

Zadanie2.
Oblicz.
a) 60cm*1200=72000cm=720m
b) 720m/10min=72m/min

3 3 3
2009-11-04T21:22:24+01:00
Zad.1
108 km/h = 30m/s
a) V wz = Vm-Vr
V wz = 30-10 =20 m/s

b)
V wz = Vm+Vr
V wz = 40m/s


zad. 2

a)s = 1200 kroków * 0,6m = 720m

b) V = s/t
10 min = 600s
V = 720m / 600s
V = 1,2m/s


Pozdrawiam! :)