Pilne.!
Na jutro ;/

1. Oblicz:

a) (½)⁴ + (1¾)²
b)0,5² - 0,1³
c)(⅔)³ × (2,25)²
d)³√¹/₂₇ + √1 ¹³/₃₆
e)√0,64 : ³√0,001
f)√2- ¹/₂₅ - √1-0,99
g)(¾)⁻¹ - (2,7)⁰
h)(-⅙)² × (2⅓)⁻²
i)(1¹/₉)⁻¹ : (1⅔)⁻²

2.Zapisz w postaci jednej potęgi
a) 3⁷ × 3⁴
b) (⅔)⁵ ×(⅔)⁵
c) 6¹⁵ : 6³
d) (-1,2)¹⁴ :(1,2)¹⁰
e) 7¹³ × 7⁻⁴
f) 5⁻⁸ × 5⁻⁷
g) 4⁶ : 4⁻⁵
h) 9⁻³ : 9⁻²³
i) (5³)²
j) (6⁻⁷)³

3.Wskaż błędy a następnie rozwiąż.
a)2⁵ × 2² = 2¹⁰
b)3⁸ : 3⁴ = 3²
c)2² × 2³ = 2⁵
d)2² + 2³ = 2⁵

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T20:08:19+02:00
A) (½)⁴ + (1¾)²=1/16+49/16=50/16=3⅛
b)0,5² - 0,1³=0,25+0,001=0,251
c)(⅔)³ × (2,25)²=8/27*5,0625=8/27*81/16=3/2
d)³√¹/₂₇ + √1 ¹³/₃₆=1/3+7/6=9/6
e)√0,64 : ³√0,001=0,8:0,1=8
f)√2- ¹/₂₅ - √1-0,99=7/5-1/10=8/10
g)(¾)⁻¹ - (2,7)⁰=4/3-1=1/3
h)(-⅙)² × (2⅓)⁻²=1/36*36/49=1/49
i)(1¹/₉)⁻¹ : (1⅔)⁻²=9/10:9/4=2/5

a) 3⁷ × 3⁴=3¹¹
b) (⅔)⁵ ×(⅔)⁵=⅔¹⁰
c) 6¹⁵ : 6³=6¹²
d) (-1,2)¹⁴ :(1,2)¹⁰=1,2⁴
e) 7¹³ × 7⁻⁴=7⁹
f) 5⁻⁸ × 5⁻⁷=5⁻¹⁵
g) 4⁶ : 4⁻⁵=4
h) 9⁻³ : 9⁻²³=9⁻²⁶
i) (5³)²=5⁶
j) (6⁻⁷)³=6⁻²¹

a)2⁵ × 2²=2⁷=128
b)3⁸ : 3⁴ = 3²=9
c)2² × 2³ = 2⁵=32
d)2² + 2³ =2²(1+2)=4*3=12
2010-04-14T20:09:52+02:00
1. Oblicz:

a) (½)⁴ + (1¾)²= 1/16+49/16= 50/16= 3 1/8
b)0,5² - 0,1³= 0.25- 0,001= 0,249
c)(⅔)³ × (2,25)²= 8/27 x 5,0625= 8/27 x 5 625/10000=
8/27 x 50625/10000= 405000/270000= 1,5
d)³√¹/₂₇ + √1 ¹³/₃₆= 1/27 + 13/36= 13/ 972
e)√0,64 : ³√0,001= 0,8: 0,1= 8
f)√2- ¹/₂₅ - √1-0,99= √49/25- √0,01= 7/5-0,1= 1,4-0,1= 1,3
g)(¾)⁻¹ - (2,7)⁰= 4/3- 0= 1 1/3
h)(-⅙)² × (2⅓)⁻²= 1/36 x 9/49= 9/ 1764= 1/196
i)(1¹/₉)⁻¹ : (1⅔)⁻²= 9/10 : 9/25= 9/10 x 25/9= 2,5


2.Zapisz w postaci jednej potęgi
a) 3⁷ × 3⁴= 3 ¹¹
b) (⅔)⁵ ×(⅔)⁵= ⅔¹⁰
c) 6¹⁵ : 6³= 6¹²
d) (-1,2)¹⁴ :(-1,2)¹⁰= (-1,2)⁴
e) 7¹³ × 7⁻⁴= 7 ⁹
f) 5⁻⁸ × 5⁻⁷= 5 ⁻¹⁵
g) 4⁶ : 4⁻⁵= 4¹¹
h) 9⁻³ : 9⁻²³= 9 ²⁰
i) (5³)²= 5⁶
j) (6⁻⁷)³= 6 ⁻²¹


3.Wskaż błędy a następnie rozwiąż.
a)2⁵ × 2² = 2¹⁰
b)3⁸ : 3⁴ = 3⁴
c)2² × 2³ = 2⁵
d)2² : 2³ = 2⁻¹