Wyobraź sobie , że strony zeszytu ponumerowane są liczbami 1,2,3 itd. Przyjmijmy , że zeszyt ma n kartek .

a) Zapisz jaki numer ma ostatnia strona zeszytu . ....... Jaki numer ma przedostatnia ...... ?

b) Wpisz wyrażenia algebraiczne oznaczające numery środkowych stron zeszytu .

1

Odpowiedzi

2013-04-30T11:21:23+02:00

a) ostatnia strona zeszytu-  2n

 przedostatnia-    2n-1

b)  lewa srona-    2n drugich (ułamek)

      prawa strona   2n drugich (ułamek) +1

 

23 4 23
dzienki :):):):):):):):):):):):)