1.Oprocentowanie w banku wynosi 8% w skali roku.Jakie otrzymamy odsetki po tym terminie jeżeli wpłacimy 1200 zł?
2.Basia i Adam są rodzeństwem. Basia ma 2 razy więcej braci niż sióstr, a Adam tyle samo braci co sióstr.Ile jest dzieci w tej rodzinie?
3.Funkcja, której wykres przechodzi przez punkt A (1,5) jest równoległe do wykresu funkcji y=-2x+1 opisana jest wzorem:

a)y=2x+9
b)y=-2+7
c)y=-2x+9
d)y=2x+7

4. wykres kołowy
65% wody
4% sole mineralne
1% węglowodory
20 % białko
?? % tłuszcze

Oblicz ilość tłuszczu jaką zawiera ciało człowieka o masie 65kg.
Zapisz obliczenia.

5.W okrąg wpisano trójkąt ABCD wysokość CE tego trójkąta padająca na bok AB wynosi 3 natomiast odcinek EB ma długość 4. Jaką długość ma średnica AB tego okręgu?

6.Trapez A' B' C' D' o polu 50 cm² jest podobny do trapezu A B C D w skali 5:4. Ile wynosi pole trapezu A B C D??

DO WSZYSTKICH ZADAŃ POTRZEBUJE OBLICZENIA PILNE NA JUTRO !!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T21:01:13+02:00
1.d=(1200złx8x1):100
d=(1200x8):100
d=9600:100
d=96zł
2.w tej rodzinie jest pięcioro dzieci
ale w reszcie już nie mogę ci pomoc