Adam przeczytał książkę w ciągu 4 dni. Pierwszego dnia przeczytał 0,4 książki a drugiego 1/4 całej książki. W trzecim dnu przeczytał dwa razy więcej niż w czwartym. Ile stron miała książka, jeżeli w pierwszym dniu przeczytał o 10 stron więcej niż w trzecim dniu?

1

Odpowiedzi

2010-04-14T19:48:12+02:00
Cała książka = 1
1 dzień = 0.4 książki = 24/60
2 dzień = 1/4 książki = 15/60
3 dzień = 2x = 2 x 7/60 = 14/60
4 dzień = x = 7/60

0.4 + 1/4 + 2x + x = 1
0.4 + 0.25 + 3x = 1
0.65 + 3x = 1
3x = 1 - 0.65
3x = 0.35
x = 0.35 : 3
x = 7/60

1 dzień - 3 dzień = 10 stron
24/60 - 14/60 = 10
10/60 = 10

1 : 10/60 = 6
6 x 10 = 60

książka miała 60 stron
1 5 1