Kryptonimem "Plan Barbarossa" określono napasc Niemiec..........która nastąpiła 22.06.1941 r. na Bałkenach.
Josip Broz Tito był przywódcą partyzanckim w..........Pierwszym niepowodzeniem na froncie wschodnim było odparcie natarcia Niemców pod..........w 1941 r. Przełomowym momentem wojny w Europie Wschodniej było otoczenie i wzięcie do niewoli wyborowych dywizji niemieckich pod dowództwem..........w styczniu 1943 r. W bitwie pod..........pomocy ZSRR w prowadzeniu wojny udzielały...........poprzez dostawy sprzętu wojennego do portu............do którego docierały zgrupowania statków Alientów zwane...........Do niewoli wyborowych dywizji niemieckich pod dowództwem..........w styczniu 1943r.

1

Odpowiedzi

2010-04-14T20:38:07+02:00
Napaść Niemiec na ZSRR.
W Czechosłowacji
3-
4-
5-